@

  Adress

  Start

 

BÖCKER på smulsk förlag

 

Upp och ner som en dans

Resa mot drömmar och frihet
en antologi för unga vuxna

I den här antologin diktar unga ensamkommande och nyanlända insiktsfullt om sina livserfarenheter. Antologin är framtagen inom projektet ”Tunga ord och röster” som letts av Ensamkommandes förbund.

 

Vi reste hit
en kollektivberättelse

VI RESTE HIT är består av två illustrerade kollektiv- berättelser skrivna av barn som sedan de nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige medverkat i Barn i Start (BIS) i Malmö, som är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och uttrycka sig kring hur det är att vara ny i Sverige.

Boken är läsbar från båda hållen, en del på svenska och en del på arabiska.

De två berättelserna i boken inkluderar flera berättelser samtidigt och är förankrade i både fantasi och verklighet. Men frågan är om fantasin ligger långt från verkligheten när vi ska berätta om våra liv? Fantasin kan vara ett viktigt verktyg för att forma våra egna livsberättelser. Genom att leka med orden och med de påhittade karaktärerna skapar barnen samtidigt sin egen berättelse och lär sig nya former för att uttrycka den.

Upp och ner som en dans

Upp och ner som en dans
av Åke Arenhill & Kristian Carlsson

En bilderbok för barn som tycker om att fantisera
och tycker om att dansa.
En bok att läsa och titta i från alla håll. Och avtagbara
klistermärken att förändra bilderna med.

Det gäller att inte »tappa ansiktet».
Vi talar om »kroppshållning». Vi talar om »ansiktsuttryck».
Vad händer när de inte passar ihop?
Intrycket kan verkligen bli »kluvet».
Att dansa är att använda språk, lika många som det finns danser.
Och man kan dessutom hitta på hur många danser som helst.
Om man bara vill. Dansen är ett ypperligt tillfälle att »uttrycka»
och »utrycka» sina känslor. Dansen kan tala när man har
»tunghäfta» eller om språket tryter.

Med boken om dansande Esmeralda finns möjligheten att
avslöja vad en rörelse kan betyda — och en min.
Bilderna är tänkta att stimulera till egna påhittade berättelser.
T.ex. om hur en händelse kan förändra en sinnesstämning.
Eller om hur man ser ut när man »bär» en känsla utanpå
kroppen eller i ansiktet.

I boken finns två ramsor. En för morgonen och en för kvällen.
Som ett slags rutin för att stiga upp och att gå och lägga sig —
och göra det roligare med dans. Rim i all ära, men att smyga in
ett och annat halvrim kan öppna upp för läsaren att själv kliva in
i texten.

 

Lilla Rufusboken

En bok för mycket små och stora barn.

Ett äventyr i trädgården:
Rufus gör upptäckter i naturen.

Bilder på varje uppslag. Mycket färg.
Läs provsidor...

 

 

 

 

BakeliKakBakBoken

En bok för experimentglada
barn och deras vuxenfolk.
Börjar med en galen bagarramsa.
Upplagt för äventyr i köket.

Ett tjugotal nya recept. Enkla att baka.
Med inspiration från olika delar av världen.
(Flera passar även allergiker.)

Många bilder. En färgsprakande bok.
Läs provsidor...

 

 

Fnitterakrobaterna

En bok om coola tjejer i alla åldrar.
Bra för dig som kan läsa själv.

Följ med på spektakel i Skrattingsås!
En skojfrisk upplevelse i ord och bild!

Mängder av färgbilder i boken.
Läs provsidor...

Böcker

Förlaget

Pressbilder

 

Resa mot drömmar och frihet -
Antologi

ISBN 978-91-86155-06-3
smulsk_006
34 sidor
Svenska
220x140 mm

Vi reste hit -
en kollektivberättelse
ISBN 978-91-86155-05-6
smulsk_005
24 sidor
Svenska & arabiska
239x169 mm
Färg

Upp och ner som en dans
ISBN 978-91-86155-04-9
smulsk_004
25 sidor + klistermärken
291x203 mm
Färg

Fnitterakrobaterna
ISBN 978-91-86155-03-2
smulsk_003
53 sidor
223x155 mm
Färg

Bakelikakbakboken
ISBN 978-91-86155-02-5
smulsk_002
ca 60 sidor
223x155 mm
Färg

Lilla Rufusboken
ISBN 978-91-86155-00-1
smulsk_001
43 sidor
223x155 mm

Färg & lite svart-vitt