@

  Adress

  Start

 

Därför finns smulsk förlag:

Det ska vara roligt att läsa.
Man ska uppleva när man läser.
Bra upplevelser vill man spara på.
Och man minns dem länge.

Fina böcker vill man spara på.
Böcker för barn är roligt.
Det ska vara lika roligt att göra dem som att läsa dem.

Hälsningen
smulsk förlag

 

Böcker

Förlaget

Pressbilder